(+48) 881 032 881  Warszawa
eliza@e-teddy.pl                                                                                    You tube: Teddy od Elizy

Zasady rezerwacji króliczków

C 3 tyg web DSCN3078

 

Informacje odnośnie króliczków do sprzedaży są na bieżąco aktualizowane w zakładce dotyczącej sprzedaży,

odpowiednio w zakładce:

Króliczki teddy na sprzedaż

Króliczki teddy baranki na sprzedaż

Wybieramy króliczka, który nam się podoba i przystępujemy do rezerwacji 🙂

 

Króliczka można rezerwować w następujący sposób:

1) za pomocą emaila na podany w zakładce: kontakt,  uprzednio dzwoniąc do nas na podany w ww. zakładce nr telefonu.

Przed potwierdzeniem rezerwacji emailowej konieczna jest rozmowa telefoniczna z nabywcą króliczka w celu ustalenia czy króliczek danej osobie zostanie sprzedany – nasze króliczki to nasze dzieci i sprzedajemy je tylko odpowiedzialnym osobom, które zapewnią im odpowiednie warunki opieki.

               Osoba otrzymuje od nas emaila potwierdzającego rezerwację wstępną z nr konta do wpłaty zadatku.

Jest to wtedy tzw. rezerwacja przedwstępna.

W celu dokonania ostatecznej rezerwacji króliczka, konieczna jest wpłata zadatku (szczegóły dotyczące wpłaty zadatku przesyłamy w emailu zwrotnym podczas rezerwacji).

 

W sytuacji, gdy dopiero oczekujemy na narodziny maluszków albo gdy maluszki się już wprawdzie urodziły, ale są jeszcze zbyt malutkie do robienia im zdjęć, można również wpisać się na listę oczekujących na rezerwację króliczka, która jest bez opłat.

UWAGA:

Jako, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa króliczkom, zastrzegamy sobie prawo odmowy sprzedaży króliczka danej osobie za zwrotem wpłaconego zadatku.

 UWAGA:

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami zakupu króliczków.

UWAGA:

Na pupilki domowe nie sprzedajemy dwóch lub więcej króliczków różnej płci! (o czym szerzej niżej)

INNE WAŻNE INFORMACJE:

1) Ze względu na bezpieczeństwo króliczków (ryzyko utraty pokarmu przez mamę oraz możliwość przyniesienia zarazków chorobotwórczych do maluszków, które nie posiadają jeszcze własnego ukadu odpornościowego) nie praktykujemy odwiedzania maluszków w naszej hodowli.

Zdjęcia maluszków są na bieżąco umieszczane na naszej stronce.

 

2) Przedział czasowy wskazany jako termin do odbioru króliczka jest podany orientacyjnie.

Ostateczny termin odbioru maluszka (wiążący dla Państwa) ustalany jest na ok. 1 tydzień przed odbiorem maluszka, i ustalany jest dla każdego maluszka indywidualnie.

 

    Możliwość wyboru imienia dla pupilka.

A teraz coś przyjemnego:

I to, co nabywcy swoich pupilków bardzo lubią :), a mianowicie:
możliwość wyboru imienia dla pupilka.
 
W sytuacji, gdy następuje rezerwacja maluszka przed ukończeniem przez niego 3-tygodnia życia możecie Państwo wybrać imię dla swojego pupilka – na literę, którą oznaczony jest dany miot (wybór musi nastąpić do ukończenia 3 tygodnia życia).
Dzięki temu jesteście jeszcze bardziej ze swoim maluszkiem związani emocjonalnie,
gdyż wybór imienia to sprawa bardzo osobista i wyjątkowa. 🙂
I bardzo przyjemna:)
W chwili obecnej wiele imion nadawanych maluszkom jest wymyślanych przez ich nowych właścicieli.
Prawda, że prześliczne?
 
Oczywiście wybór imienia następuje przy naszym dyskretnym jego zaaprobowaniu
(tak, aby cały miot miał w miarę jednolite imiona) 🙂
 

 

WAŻNA INFORMACJA:
Co do zasady króliczki z naszej hodowli sprzedawane są na pupilki domowe, o czym nabywca jest informowany także podczas odbioru króliczka.

Tylko króliczek z adnotacją na rodowodzie „Króliczek dopuszczony do rozrodu” może być rozmnażany. Rozmnażanie króliczka bez ww. adnotacji na rodowodzie naraża jego właściciela na odpowiedzialność karną z ustawy o ochronie zwierząt oraz na wysoką odpowiedzialność odszkodowawczą.
Dopuszczanie bowiem do rozrodu króliczka bez ww. adnotacji naraża go i jego potomstwo na problemy zdrowotne, a nawet na utratę życia.

Króliczki do rozrodu sprzedajemy tylko do oficjalnych zarejestrowanych hodowli.

O zamiarze zakupu do rozrodu należy poinformować przed dokonaniem rezerwacji króliczka.  Króliczki do rozrodu są dużo droższe, specjalnie wyselekcjonowane tak, aby rozmnażanie nie zagrażało króliczkowi ani jego potomstwu.

Jest to bardzo istotne, gdyż rasa teddy/teddy baranki jest jeszcze młodą rasą o cechach nie do końca ustabilizowanych, i wymagana indywidualnej oceny każdego króliczka od kątem rozrodu.

 

Drodzy Państwo, bądźcie ostrożni przy kupowaniu króliczków, i gdy ktoś będzie twierdził, że ma króliczka do rozmnażania z naszej hodowli (a jak wiadomo sprzedajemy nasze królisie tylko do oficjalnych hodowli), zażądajcie do wglądu rodowodu. Jeśli nie będzie adnotacji o dopuszczeniu do rozrodu, to znaczy, że jest to robione nielegalnie z ryzykiem zdrowotnym dla maluszków i ich mamy (a dla Państwa z ryzykiem związanym z dodatkowymi kosztami leczenia i opieki) . I prosimy powiadomcie nas o tym. Chodzi przecież o nasze króliczki, i serce nam pęka …

I niestety taka sytuacja miała już miejsce…


 
 

Dla każdego teddy/teddy baranka oferowanego do sprzedaży stosuje się  jedno z poniższych pojęć:

 

WOLNY – króliczka można rezerwować – prosimy o kontakt 🙂

 

NIE JEST WOLNY –  nie została jeszcze podjęta decyzja o dopuszczeniu króliczka do sprzedaży. Powody to m.in. przeznaczenie do hodowli, więcej potencjalnych klientów, lub płeć nie jest jeszcze znana.

Jest więc szansa, że króliczek będzie jeszcze wolny.

 

PRZEDWSTĘPNA REZERWACJA – ktoś wykazał zainteresowanie króliczkiem, ale nie został jeszcze wpłacony zadatek.

Jest możliwe, że króliczek zostanie ponownie skierowany do rezerwacji.

Po upływie 3 dni (bądź  innego wskazanego terminu) od wstępnej rezerwacji, w przypadku niezapłacenia zadatku, króliczek zostaje ponownie skierowany do sprzedaży.

UWAGA:

W celu dokonania skutecznej rezerwacji króliczka, konieczna jest wpłata zadatku.

Jako, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa króliczkom, zastrzegamy sobie prawo odmowy sprzedaży króliczka danej osobie za zwrotem wpłaconego zadatku.

 

REZERWACJA – za króliczka został wpłacony zadatek (zadatek wynosi co do zasady 50 % ceny króliczka).

Uwaga:

W przypadku nieodebrania króliczka we wskazanym przez naszą hodowlę na stronie terminie pomiędzy 7 a 8 tygodniem życia (bez uprzedniego przedłużenia terminu do odbioru), króliczek zostaje ponownie skierowany do sprzedaży, zaś wpłacony zadatek ulega przepadkowi.

Przedłużenie terminu odbioru jest udzielane po wyrażeniu przez nas zgody i podlega dodatkowej opłacie stałej oraz opłacie za każdy dzień zwłoki.

 

W NOWYM DOMKU – króliczek już został odebrany i jest w nowym domku.

 

NIE NA SPRZEDAŻ – Teddy zostaje u nas do dalszej hodowli.

 

© Teddy do Elizy – wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Teddy od Elizy kopiowanie jakichkolwiek treści jest zabronione. Plagiat jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną.